21.02.2010 | Kategorija: Aktualno, Civilnopravni članki, Vsi članki | Komentarji (23)

Kako napisati kvalitetni ugovor zoper plačilni nalog za nepravilno parkiranje?

obvestilo redarstva

 

Vsak od nas se je verjetno znašel v situaciji, ko dobi na vetrobransko steklo nalepljeno kuverto z napisom obvestilo redarstva. Znesek kazni je bil do decembra 2009 80 EUR, če ste kazen plačali v 8 dneh po pravnomočnosti odločbe pa je bila kazen 40 EUR. Na podlagi Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o cestnoprometni ureditvi, ki ga je sprejel Mestni svet Mestne občine Ljubljana in je začel veljati decembra 2009, pa se je kazen za nepravilno parkiranje vozila dvignila na vrtoglavih 200 EUR. Kazen za odvoz vozila s »pajkom« je 100 EUR, za odstranitev »lisic« 50 EUR ali 100 EUR med 22.00 in 6.00 uro zjutraj. Najbolj črn scenarij je: Parkirate na delu, kjer ni dovoljeno parkiranje, priklenejo lisice in ker v določenem roku lisic iz avta ne odstranite ga vam še odpeljejo. Skupni znesek kazni je 200 EUR za nepravilno parkiranje, 50 EUR za odstranitev lisic in 100 EUR za odvoz vozila, skupaj 350 EUR. Minimalna slovenska plača od avgusta 2009 pa znaša 597,43 EUR

V članku bom poskušal predstaviti kako lahko ugovarjate plačilnemu nalogu in se izognete kazni.

Poglejmo nekaj najpogostejših ugovorov, ki jih ljudje navajajo v svojih ugovorih. Vozilo v prekršku je vozila druga oseba, neustrezna prometna signalizacija ali režim, premalo parkirnih mest, kratkotrajna ustavitev vozila, ne vem za kateri prekršek teče postopek in napačno določen kraj prekrška. Večinoma so ugovori neuspešni iz razloga, ker ljudje ne predložijo dokazov.

Postopka ugovora izvedite na sledeči način.

Na vetrobransko steklo dobite obvestilo o storjenem prekršku. S tem vas seznanijo za kateri prekršek gre in kakšna je višina kazni. Na to obvestilo ni ugovora, zato morate počakati, da po pošti dobite plačilni nalog. Ne bodite prepričani v ljudski rek, da če mi ne vročijo mi pa nič ne morejo. Če ne boste dvignili na pošti priporočeno pošto, se bo po 15 dneh štelo, da vam je bilo vročeno, zato vam toplo priporočam, da prevzamete pošto, ker boste le tako lahko napisali kvaliteten ugovor.

Ko dobite plačilni nalog ga skrbno preglejte ali vsebuje vse kar mora plačilni nalog vsebovati. Plačilni nalog, ki velja kot pisna odločba o prekršku, vsebuje: osebno ime in naslov, EMŠO, če je fizična oseba tujec, pa njene rojstne podatke, državljanstvo, stalno oziroma začasno prebivališče, za odgovorno osebo tudi zaposlitev, za pravno osebo pa ime in sedež ter matično številko, kraj in čas storitve prekrška, pravno opredelitev prekrška, znesek globe in rok za plačilo globe, številko računa za plačilo, opozorilo o pravici do plačila globe na obroke, lahko pa tudi druge podatke v skladu s predpisi. Plačilni nalog mora vsebovati tudi kratek opis dejanskega stanja z navedbo dokazov. Pravni pouk obsega pouk o pravici do pravnega sredstva, roku in načinu vložitve ter navedbo prekrškovnega organa, pri katerem se pravno sredstvo vloži. Velikokrat se zgodi, da so plačilni nalogi pomanjkljivo napisani ter ne vsebujejo vse zgoraj navedeno in se zaradi tega lahko ugovarja kršitev pravil določb Zakona o prekrških (ZP-1).

Ne pozabite, da imate 8 dni od vročitve naloga, da napišete ugovor. Priporočam, da poiščete pravnika, ki vam bo spisal ugovor. Preden se lotite pisanja ugovora, tehtno premislite ali imate dokaze s katerimi bi lahko dokazali, da niste storili prekršek. Zakon o varnosti v cestnem prometu pravi, da če je prekršek zoper varnost cestnega prometa storjen z vozilom, pa ni mogoče ugotoviti, kdo je storilec, se za prekršek kaznuje lastnik oziroma imetnik pravice uporabe vozila, razen če dokaže, da tega prekrška ni storil.

Ugovor mora vsebovati naslednje sestavine: mora biti pisen, naveden mora biti plačilni nalog zoper katerega se podaja ugovor, vložen mora biti v roku 8 dni od vročitve plačilnega naloga, navedena morajo biti vsa dejstva in dokazi v svojo korist, ker se jih pozneje ne da več navajati, predlog naj se plačilni nalog odpravi ter podpis tistega, ki ugovarja. Dobro je, da predlagate nadomestitve globe z opravo določene naloge v splošno korist ali korist samoupravne lokalne skupnosti.

Ugovor bo uspešen iz naslednjih razlogov:

– če boste ugovarjali zastaranje. Postopek o prekršku ni dopusten, če pretečeta dve leti od dneva, ko je bil prekršek storjen.

– če boste imeli trdne dokaze, da niste vi storilec prekrška in ste bili v času prekrška nekje drugje. Listine, ki to dokazujejo so lahko potrdilo delodajalca oziroma službeni urnik, da ste v času prekrška bili na delovnem mestu, potrdilo o potovanju (letalska karta, računi hotelov,…), zdravniška potrdila ali priče. Prekrškovni organ in sodišča morajo upoštevati vaše priče. Navesti jih morate s podatki in predlagati, da se jih zasliši, kot priče. Dobro je če imate več kot le eno pričo, ki lahko potrdi, da ste bili v času prekrška na drugem kraju.

– če plačilni nalog ne bo sestavljen in ne bo imel sestavin, kot je predpisano v zakonu lahko ugovarjate kršitev postopkovnih določb Zakona o prekrških (ZP-1).

– če je bilo napačno ugotovljeno dejansko stanje. To pride v poštev, kadar uradna oseba napačno ugotovi dejansko stanje prekrška. Pogosto se to zgodi, kadar parkirate na funkcionalnem zemljišču določene stavbe, dobite pa plačilni nalog, da ste parkirali na pločniku. Iz elektronskega katastra lahko vidite ali določena parcela predstavlja funkcionalno zemljišče ali gre za pločnik.

Želim vam uspešno rešitev vaših ugovorov. Zapomnite si, da je vedno pametno poiskati pravnika, ki za vas napiše ugovor.

univ. dipl. prav. Gregor Verbajs
Tagi: , , , , , , , ,


Komentarji (23)

 1. 1 22.02.2010 | nina:

  zelo uporaben članek :)

 2. 2 02.03.2010 | nina v.:

  Pozdravljeni,

  moram pohvaliti članek, kajti pri mojem ugovoru sem se skladno s prebranim v objavljenem članku sklicevala, da res nisem parkirala na pločniku temveč funkc. zemljišču, kar je bilo dovolj, da so ugovoru ugodili!
  Res hvala, tako koristnega članka že dolgo ne in to brezplačno na internetni strani.

  Lep pozdrav, N.V.

 3. 3 11.11.2010 | jelena:

  Pozdravljeni,

  1.) zanima me, če je Odlok o cestnoprometni ureditvi MOL-a popolnoma usklajen z Zakonom o prekrških (ZP-1), z Ustavo R.Slo in pa tudi z Zakonom o lokalni samupravi ter Statuom občine??

  Pravijo in pišejo, da ni protuzakonit, obenem pa tudi da je sporen, saj očitno ni povsem v skladu z vsemi zakonskimi akti.
  Koliko sem sama prebrala vse omenjenje zakone, pa opažam, da so določene zadeve pravzaprav lahko zelo sporne, kot je npr. določitev višine globe za določeni prekršek… Ker pa je vse lahko samo stvar interpretacije, me zanima vaše strokovno mnenje, saj kot laik veliko težje povežem vso potrebno zakonodajo, ki pa je ključnega pomena za pravilno interpretacijo…

  2.) Poleg tega me zanima ali je občan doložan spoštovati Odlok občine, v kolikor je le-ta neusklajen z zakonodajo in ustavo države?

  Vnaprej najlepša hvala za vaš hitri odgovor! 😉

  Lep pozdrav, Jelena K.

 4. 4 05.01.2011 | Jelena:

  Pozdravljeni,

  1.) zanima me, kaj pravzaprav pomeni, da “plačilni nalog za nepravilno parkiranje mora vsebovati tudi kratek opis dejanskega stanja z navedbo dokazov.”? – O kakšnih dokazih pravzaprav govorimo; da mora plačilni nalog (za nepravilno parkiranje) vsebovati tudi fotografijo kot dokaz o prekršku?
  2.) Zanima me konkretno primer, ko je na Obvestilu o prekršku označeno, da fotografija obstaja; ali potem plačilni nalog (ki pride kasneje) mora vsebovati le-to kot dokaz o storjenem prekršku (lahko, da je dotični avtomobil dejansko parkiran na dotičnem naslovu vendar ne na nedovoljenem mestu zato bi se zdelo logično da bi se dokazovalo s fotkografijo). In ali bi v tem primeru šlo za kršitev postopkovnih določb Zakona o prekrških (ZP-1) oz. kaj bi to pomenilo za nadaljni postopek?

  3.) Ali se lahko poda Ugovor na Plačilni nalog za nepravilno parkiranje v parku, konkretno zaradi višine določenega zneska kazni prekrška od 200 eur in se po 5. odstavku, 52. člena ZVCP in v zvezi z 13. točko, 4. odstavka, 52. člena ZVCP ter 3. odstavkom, 3. člena ZP-1 (ki sta višja pravna akta) zahteva znižanje zneska?
  ZVCP v svojem 52. Členu, odstavku 4, točki 13 jasno pravi »… in drugih javnih površinah, ki niso namenjene prometu vozil…«, kar je po interpretaciji vsekakor lahko tudi park.
  19. člen Stvarnopravnega zakonika definira pojem »javno dobro« in ga enači s pojmom »splošna raba«…. Sam Odlok o cestnoprometni ureditvi pa v svojem 1. členu definira »javno površino« kot »površino v javni rabi« oz. kot »površino namenjeno vsem« (med ostalimi primeri navaja celo park). Vse to navaja k temu, da je park že vključen v ZVCP in sicer v 52 člen. Ali ni tako?

  4.) Ali bi lahko podali ugovor na Plačilni nalog za nepravilno parkiranje tudi iz razloga zelo pozne ure storjenega prekrška (23:47), ki se je poleg vsega zgodil v spalnem naselju in izključno iz razloga pomanjkanja parkirnih mest? Ni šlo za naklep, ni šlo za malomarnost, temveč preprosto za znajdljivost glede na to da mesto ne poskrbi za potrebe prebivalcev? Kako bi v tem primeru lahko dokazali pomanjkanje parkirnih mest in ali bi si lahko pomagali ZP-1 (6a. člen, 9. člen).

  Vljudno prosim za vaš odgovor in se vnaprej najlepše zahvaljujem.

  Lep pozdrav

 5. 5 15.02.2011 | Matic:

  Tukaj smo posneli kratko serijo o mestnih redarjih ter njihovem delovnem dnevu
  in v prvem delu je govora o njihovem najbolj dobičkonosne….mislim…pomembnem
  opravilu.
  Pisanju parkirnih kazni:
  http://www.youtube.com/watch?v=ztN-gtsKafc

 6. 6 02.06.2011 | sandra:

  pozdravljeni! Kako pa je z ugovorom na situacijo ,v kateri sem
  se znašla. Namreč vrtec, ki ga obiskuje moj sin nima svojega parkirnega prostora,zato starši že vsa leta puščamo svoje avtomobile,na robu pločnika in kljub temu, da se policija dnevno vozi mimo nikoli nismo dobili kazni, do pred dvema dnevoma,ko sem jo prejela od mestnega redarstva. Sporno pa je to ,da ko sem se vrnila z otrokom iz vrtca, kar je trajalo dobre 3 minute,sem imela od šestih avtomobilov,samo jaz obvestilo na avtu,medtem ko je redar po vrtcu iskal lastnice ostalih avtomobilov, tako je dvema med tem uspelo odpeljati brez kazni. Kar pa je posebaj zanimivo je to ,da moj avto ni bil, na mestu zaradi katerega je bilo klicano mestno redastvo , ampak nasproti ostalih.ki so z načinom parkiranja onemegočili prehod ,tako je ena od mamic polklicala redarstvo ker ni mogla peljati mimo otroka v vozičku. Mene zanima je iz naštetega moč napisati ugovor.

 7. 7 22.06.2011 | Ivo:

  Da, trajalo je kar nekaj časa, a je na koncu uspelo! Vložili smo ugovor zoper plačilni nalog komunalnih redarjev in pritožbo zoper postopek in pred nekaj dnevi dobili odločbo, da se postopek ustavi. To je bilo je v manjšem kraju, pred bolnišnico, ko ljudje hodijo po bolnike, v tem času pa jih na vozilu razveselijo popolnoma neupravičene globe komunalnih redarjev v glavnem po 3. odstavku 52. čl. ZVCP-1- UPB5 (je parkiral v nasprotju s talnimi označbami.) Pred bolnišnico pa razen petih boksov za parkiranje ni nobenih talnih označb, s prometnim znakom je parkiranje dovoljeno za obiskovalce bolnišnice.
  Kot rečeno trajalo je kar nekaj časa, najprej odgovra sploh ni bilo, a na ponovno urgenco se je zadeva rešila. Upamo lahko, da se bodo zadeve spremenile v pravo smer, kar bo nedvomno pravi prispevek k prometni varnosti!

 8. 8 18.11.2011 | Darko:

  Pozdravljeni.

  pred kratkim mi je mestno redarstvo odpeljalo avto in mi pustilo obvestilo o prekršku.

  Zanima pa me naslednje:

  Ali lahko napišem ugovor zaradi nenatančnosti opisa dejanskega stanja, ker mi v opisu piše, da je bilo vozilo parkirano na delu vozišča, kjer je s prometnim znakom za izrecne odredbe to prepovedano, kar ne drži povsem, saj je bil avto parkiran na parkirnem mestu mestu, ki je namenjen prebivalcem tistega predela z dovolilnico. Drži pa, da slednje nimam.

  Hkrati smatram kot nezakonit poseg odvoz vozila, ker ni v nobenem pogledu oviralo prometa, kot zahteva 19. člen zakona, niti ni slednje nadomestila prometna signalizacija, ki bi omogočala odvoz vozila.

  poleg tega me zanima ali je možno uveljavljati globo, ki velja po 65. členu zakona, 3. točki, ki je 40 eur in ne 200, ki jih mestna občina želi od mene.

  Lep pozdrav

 9. 9 18.12.2011 | M ERY:

  DANES SO ME POLJICI STI USTAVILI IN NAPISALI GLOBO V VIVIŠINI 500 POLOVIČNO 250 KER SEM PREVOZILA 50KM
  AMPAK POLICISTNI NI IMEL NA GLAVI KAME NE MERILNIKA NA STOJAILI IN ŠE V KLANEC SO MERILI NIČ SE NI NISO SE HOTELI POGLOBITI ZAKAJ SE MI TO PONESREČILO KOMAJ SEM KAJ HOTELA REČTI GA ŽE VEČ POLEG AVTO NI BLO JE ŽE PISAJ KAZEN ! KAJ STORITI DA BI NAPISALA PRITOBO SE SPLOH SPLAČA POMOČ PROSI KAZEN JE ZAME VELIKA

 10. 10 28.05.2012 | saibija:

  Danes sem prejela obvestilo o prekršku: ustavitev-parkiranje je bilo v nasprotju s 15/4 točko/odstavkom 65. člena Zakona o varnosti cestnega prometa (Uradni list RS, št. 56/08 UPB5) pod tem pa pripisano ZPrCP 109/10.
  Parkirala sem ob “otoku” kjer so konteineri za smeti, vendar na tem območju ni prepovedi parkiranja s prometnim zankom ali talno označbo. Imam osnovo za pritožbo?

 11. 11 01.08.2012 | Zdenka:

  Spoštovani,

  Pred tednom dni smo odšli na Slap Savico v Bohinju. Ker nismo želeli parkirat na plačljivem parkirišču, smo pustili avto spodaj pod parkiriščem ob cesti (umaknjen dovoz posipan s peskom v gozd). Nobene ceste ali poti nismo zaprli. Prostor je bil velik za tri avtomobile. Redar je na obvestilu navedel, da je to izogibališče pod Park Savica. Izogibališče za mene pomeni, da se avto lahko umakne, ker je ozka cesta in ne moreta dva istočasno peljati eden mimo drugega. Tukaj pa je bila dovolj široka cesta asfaltirana, kjer poteka dvosmerni promet.Nikjer pa ni nobene prom. signalizacije (prometnega znaka), da tam ni dovoljeno ustavljati ali parkirati. Doletela nas je kazen (plačilnega naloga še nismo prejeli), da smo storili prekršek po 4 1. odstavek 3.člen zveza 4. točka 22. člena Odloka o prometnem režimu na območju Bohinjskega jezera (Ur. vest. občine Bohinj št. 05/2007, 04/2008, 01/2009, 03/2010.
  Zanima me, če je možnost, da napišem ugovor zoper plačilni nalog, ko ga prejmem, ter se sklicujem, da ni bilo nobenega prometnega znaka, oz. obvestila, da ne smemo parkirati in da turisti ne poznamo občinskih Odlokov, ki so trenutno v veljavi.
  Poleg tega smo bili tisti teden na dopustu na Pokljuki in smo bili dejansko turisti, ker smo plačali turistično takso, ki gre v njihov proračun. Prosim za odgovor.
  LP

  P.S.Kot dokaz imamo tudi slikan avto, kjer je bil parkiran.

 12. 12 06.08.2012 | Aleš:

  Pozdravljeni,

  včeraj sem parkiral v Strunjanu in to v ulici ki je desno od parkirišča. Tam so bili parkirani avtomobili in bilo je fraj še eno parkirno mesto. Vsaj tako se da sklepati, saj na cestišču ni bila dokončno odstranjena bela označba za parkirišče. Tabla za prepovedano ustavljajnje in parkiranje pa je bila postavljena na desni strani vozišča. Torej ne velja za levo stran vozišča na katero sem parkiral (čisto na koncu ulice pa je še ena tabla, ampak saj nisem prihajal iz tiste smeri in je nisem mogel videti). Ali bi bil ugovor uspešen, glede na to da so na vozišču dobro vidni”ostanki” označbe za brezplačno parkiranje. Bil sem zaveden, če se tako izrazim. Ali mislite da bi bila pritožba uspešna? LP in hvala za odgovor.

 13. 13 04.09.2012 | Anja:

  Spoštovani,

  danes sem parkirala na Župančičevi cesti, na desni strani, v smeri vožnje in sicer med označenim boksom in prehodom za pešce. S kolesi nisem bila ne na črti boksa, niti nisem gledala z delom vozila na prehod za pešce. Na prostoru, kjer sem parkirala, na tleh ni bilo oznake “križa”, da je parkiranje prepovedano. Znak, ki označuje, da je parkiranje plačljivo z listkom, kupljenim na parkomatu, stoji pred prvim boksom, torej za mojim parkiranim avtom, pa tudi mesto, kjer sem jaz parkirala ni označen bokso, temveč je brez oznake.
  Na vetrobranskem steklu sem dobila obvestilo o prekršku po določilu ZPrCP-A. čl. 65, ods. 3, skupaj z UPN. Ali imam kašno možnost pritožbe in če da, na kaj naj se sklicujem.

  Za odgovor se vam že vnaprej lepo zahvaljujem in vas pozdravljam.

 14. 14 24.09.2012 | Viktor:

  Spoštovani,

  Na Vrhniki sem parkiral osebni avto na plavi “coni”. Odšel sem v trgovino, ki je poleg parkirišča in se v njej zadržal 5 minut. V tem času sem prejel obvestilo o prekršku zaradi napačnega parkiranja (nisem uprabil ure za označitev časa parkiranja). Zanima me ali je res, da mora redar počakati pri avtomobilu 15 minut in če voznika v tem času ni, šele po 15 minutah napisati obvestilo. Imam dokazilo, da sem 35 minut pred prejemom obvestila redarja odpeljal iz garažne hiše v Ljubljani in račun iz trgovine o opravljenem nakupu, iz katerega je razvidna ura nakupa.

  Lep pozdrav

 15. 15 12.12.2012 | Boštjan:

  Spoštovani,

  Danes sem prejel obvestilo mestnega redarstva o nepravilnem parikarnju na pločniku, stezi za pešce,…Zanima me, glede na to da ni bilo razvidno da je tam pločnik, saj je bilo vse zasneženo, nikjer označeno, da dejansko gre za kakršenkoli pločnik, ker tudi ni bil primerno očiščen ter posut s peskom, kot bi baje to moralo biti. Ali imam upravičen razlog za pritožbo?

 16. 16 05.03.2013 | Sebastjan:

  Pozdravljeni

  V četrtek, dne 28.02.2013, sem parkiral avtomobil na Grudnovem nabrežju 11, tako piše na obvestilu o prekršku, čeprav sem prepričan, da sem ga parkiral na Grudnovem nabrežju 9. Na tem mestu je bil avto parkiran približno eno uro, ko sem se vrnil, avta ni bilo več na parkirnem prostoru, odpeljan je bil z pajkom. Zanima me, če lahko odpeljejo vozilo iz parkirnega prostora, za rumeno črto, če nikogar ne ovira, oz. nikomur ne zasede parkirnega prostora, bilo je okoli 10 parkirnih prostorov še prostih, pred in po odvozu vozila. Kasneje sem ugotovil, da sem ga parkiral v rumeni coni, kjer bi potreboval dovolilnico za parkiranje, nikjer pa nisem zasledil, kakšnih označb, da so parkirni prostori rezervirani za koga.

  lp

 17. 17 12.04.2013 | Tanja:

  PozdravljenI!
  Imam eno vprašanje glede napačnega parkiranja.
  Včeraj sem cca. 30 min parkirala na parkirišču pred zdravstvenim domom MS, kjer ni parkirnine in ni plave cone. Ampak, ker ni bilo mesta za parkirati in nisem imela druge izbire, ker sem morala k zdravniku, sem parkirala na tem parkirišču na prostoru kjer ni bilo označeno z belo črto. Je pa celotno parkirišče razdeljeno z rumeo črto na dva dela in sem avto pustila na levem delu rumene črte tako, da ni oviralo nikogar in zraven je bilo še mesta za 2 avta. Dobila sem obvestilo redarstva in višina zneska kazni je 160 eur. Vem, da sem napačno parkirala ampak takega zneska nisem pričakovala, saj sem v ZPrCP prebrala, da je kazen za napačno parkiranje (od 40-max.120 eur). Na obvestilu redarstva piše člen (98.člen-kršitev signalizacije) po katerem naj bi kršila zakon. Zanima me ali je za tako napačno parkiranje res potrebno plačati 160 eur??? Ali se splača, da vložim ugovor zoper višino kazni? Ali naj raje poravnam znesek, ker ni nič spornega??? Hvala za odg. Lp, Tanja

 18. 18 02.09.2013 | Dušan Koren:

  Spoštovani,
  imel sem identičen problem kot SEBASTJAN,5.3.2013,parkiranje za rumeno črto.Zanima me odgovor.
  Lep pozdrav,Dušan

 19. 19 10.09.2013 | Mojca:

  Pozdravljeni!

  Danes oz skoraj vsak dan parkiram avto, kjer je enosmerni promet ob desnem robu vozišča za prehodom za pešce. Vem, da bi morala avto parkirati na označeno mesto za parkiranje, ker pa tam praktično parkiramo vsi, ker skoraj ni označenih parkirnih mest. Do sedaj še nisem dobila naloga za napačno parkiranje ne od redarstva, kakor ne od policije. Danes pa so mi policisti pustili nalog o prometnem prekršku člen65/5/4-3, ker me je to razburilo je sin šel na policijsko postajo,zato ker je on pred meseci parkiral pred prehodom v isti ulici in dobil globo, nakar mu je policistka razložila, da če ima avto za prehodom v enosmerni ni prekrška, pred prehodom za pešce pa je prekršek. Na policijski postaji so se celo policist prerekali kdo ima prav,nakar je policist sina zelo neprofesionalno in jezno pregnal, češ naj gre ker mi je itak dal nižjo kazen kot bi lahko. Čez dobro uro so se isti policisti pripeljali nazaj in zopet so bila parkirana vozila, vendar kazni niso izpisali nikomur. Sedaj me zanima, če ima smisel dati ugovor ali naj enostavno plačam globo. Ob enem pa razmišljam, da bi naredila prijavo zoper policiste, ker imajo dvojna merila.
  Hvala za odgovor in lep pozdrav, Mojca

 20. 20 29.09.2013 | grega:

  pozdravljeni
  mene pa zanima parkiral sem na modri coni in imel listek ki je bil veljaven do 15.36,ker pač nisem uspel priti pravočasno in kaazen je bila napisana že ob 15.48 jaz pa prišel 15.50 in tudi klical redarstvo,kaka je možnost glede uspeha tega?je možnost da spremenijo kazen v opozorilo?mam še listek parkirnine in tudi lahko dobim izpisek iz telefonskega računa kdaj sem klical.

  lp,grega

 21. 21 08.10.2013 | Damjana:

  Spoštovani,
  Pred blokom je zelenica / park, ki je v lasti etažnih lastnikov. Zaradi pomanjkanja parkirnih prostorov sem parkirala na tej zelenici, dobila obvestilo plačilni nalog mestnega redarstva za napačno parkiranje, napisala ugovor, vendar je bil zavrnjen na podlagi 15 točke 4 odstavka 65 člena ZPrCP. Zelenica v parku namreč ni namenjena prometu vozil, vendar pa me zanima ali je kazen lahko izrečena tudi v primeru da zelenica ni last MOL temveč last etažnih lastnikov.
  Vnaprej hvala za odgovor, LP

 22. 22 22.11.2013 | Katja:

  Pozdravljeni,

  Imam vprašanje glede napačnega parkiranja v Kopru. Parkirala sem svoj avto na Potniškem terminalu. Prostor je označen s parkirnimi črtami,ni pa nikjer znaka da je prepovedano parkiranje ali da je potrebno plačilo parkirnine. Zanima me ali je vredno dajat ugovor?

  Hvala in lep pozdrav

 23. 23 15.01.2014 | Stanka:

  Pozdravljeni!

  Ali mi mora redarska služba v primeru nepravilnega parkiranja, pustiti na avtu obvestilo o storjenem prekršku, oziroma obvestilo redarske službe.
  Dobila sem samo položnico po pošti o nepravilnem parkiranju, na avtomobilu pa ni bilo nobenega obvestila o storjenem prekršku.

  Hvala in lep pozdrav!
  Stanka